FitoFarmacie Bucuresti, produse protectia plantelor, Bayer Garden

0

Molia fructelor uscate

Aspect: 4-10 mm lungime; anvergura aripilor este de 13-20 mm; aripile anterioare au vârfurile ro?ii — ar?mii, restul aripii fiind de culoare gri deschis pân? la gri — g?lbui; aripile posterioare sunt colorate gri deschis pân? la gri — g?lbui.
In faza de larva, omizile trec printr-o hr?nire intensiv?, timp în care acumuleaz? suficiente substan?e nutritive ?i î?i creeaz? rezerve de energie. Larvele se hr?nesc cu fructe uscate, p?st?i ale leguminoaselor, produse din cereale, ciocolat?, nuci, mirodenii, ceai, cafea, fulgi de ov?z, alune, stafide etc.

Hrana este de asemenea acoperit? cu o pânz? deas?. Dup? etapa de hr?nire urmeaz? etapa de deplasare, ce dureaz? de la trei pân? la zece zile ?i la sfâr?itul c?reia larva î?i g?se?te un loc ferit în afara proviziilor de hran?, unde se transform? în pup?. în condi?ii optime de temperatur?, cum se g?sesc în locuin?ele înc?lzite, dup? numai dou? s?pt?mâni iese fluturele din cocon. In înc?peri neînc?lzite, de exemplu un siloz de cereale, poate interveni o întrerupere de câteva luni a ciclului evolutiv, numit? diapauz?.

In condi?ii favorabile pot ap?rea într-un an peste trei genera?ii de molii, pe când în condi?ii mai pu?in favorabile se observ? numai 2-3 genera?ii pe an. Moliile fructelor uscate pot fi g?site în magazii de cereale, supermarketuri, depozite, silozuri, mori, brut?rii precum ?i în c?m?rile ?i dulapurile de alimente din case ?i apartamente.Este indicat la intervale regulate s? se caute pânze în dulapurile ?i înc?perile cu alimente. S? se instaleze plase de mu?te la ferestre, pentru a împiedica intrarea insectelor.

Seara, când se aerise?te camera, s? nu se aprind? lumina. Dulapurile s? fie ?inute închise. Mâncarea trebuie p?strat? în vase etan?e. Alimentele contaminate nu mai pot fi consumate ?i trebuie aruncate. Dulapurile ?i înc?perile cu alimente trebuie cur??ate temeinic. S? se foloseasc? un feon cu aer cald pentru înc?lzirea col?urilor ?i cotloanelor inaccesibile. Alimentele, care par a nu fi fost contaminate, s? fie congelate, pentru mai mult? siguran??, timp de o s?pt?mân? sau s? fie înc?lzite aproximativ jum?tate de or? în cuptor la 60-80° C, iar apoi s? fie puse în vase bine închise (cutii, recipiente de sticl?).