FitoFarmacie Bucuresti, produse protectia plantelor, Bayer Garden

0

Molia cerealelor

Este r?spândit? în toate regiunile, în spa?iile de depozitare, iar în câmp deschis în sudul ??rii ?i în vest, ierneaz? în stadiul de larv? matur?, în boabele de cereale, prim?vara devreme se transform? în pupe, iar la sfâr?itul lunii aprilie în insect? adult?. Fluturi sunt activi în timpul seri ?i noaptea. Adul?i tr?iesc 10-15 zile, timp în care au loc copula?ia ?i ponta. Ou?le sunt depuse pe boabele de cereale, fiind preferate cele de porumb, orz ?i grâu, o femel? depun de regul? 60-80 de ou?, mai rar pân? la 400, incuba?ia dureaz? dou? s?pt?mâni, dup? eclozare larvele p?trund în bobul de cereale ?i se hr?nesc cu con?inutul lui pân? la completa lor dezvoltare, dup? care se transform? în pup?, stadiu care dureaz? 8-10 zile, zborul adul?ilor dureaz? în cursul luni iunie, când mare parte din ei se deplaseaz? in câmp unde î?i continu? zborul, începând un nou ciclu, evolutiv.

În ?ara noastr? molia se înmul?e?te în dou? genera?ii în condi?iile din magazii ?i o genera?ie în condi?iile de câmp.

Durata dezvolt?ri stadiilor de larv? ?i de pup? este influen?at? de temperatur?, de umiditate ?i de calitatea hranei. Pe bobul de grâu dezvoltare dureaz? 37 de zile, când se hr?nesc cu embrionul boabelor ?i pân? la 72 de zile, când se hr?nesc cu endospermul acestora.

În condi?ii optime de hran? ?i umiditate relativ?, spa?iiul biologic variaz? în func?ie de varia?ia temperaturii. Parazitul Habrocytus cereallae distruge pân? la 34% larvele de molie.